2 1 3

Balance for Better event

Join our event on the 23rd of May
Capgemini groeit op dit moment sterk op diversiteit en we focussen daarbij op het creëren van een cultuur waar mensen zich welkom en gewaardeerd voelen. En waarbij iedereen de kans krijgt zijn volle potenties te benutten! Wil jij meer weten over diversiteit, groei en balans op je werk? Kom naar ons Balance for Better event op 23 mei.

- See English version below -

Wat is Balance for Better?

Bij Capgemini hechten wij veel waarde aan diversiteit en zorgen we er graag voor dat iedereen zich thuis voelt. Daarom lanceerden wij afgelopen 8 maart, tijdens International Women’s Day, de #BalanceforBetter campagne. Met Balance for Better motiveren wij iedereen om het beste uit zichzelf te halen én zijn of haar doelen te bereiken.

Maar hoe denk jij eigenlijk over onderwerpen als diversiteit en gender balance? En zijn wij als organisatie al goed op weg? Dat is waar wij enorm benieuwd naar zijn. Daarom staan wij tijdens ons event op 23 mei samen met jou en onze collega’s stil bij deze vraagstukken. Met o.a. interactieve stellingen en een paneldiscussie, hopen deze avond nieuwe en interessante inzichten te krijgen. Daarnaast geven verschillende sprekers vanuit Capgemini en bekende partners zoals SAP en Salesforce hun visie op dit thema. En weet jij aan het einde van de avond precies hoe verschillende bedrijven met bepaalde vraagstellingen omgaan.

Niemand minder dan Ellie Lust trapt deze avond af

Als oorspronkelijk boegbeeld van de politie, weet Ellie Lust zich in een mannenwereld staande te houden en zichzelf te onderscheiden. Deze krachtige vrouw heeft een eigen mening en wist al van jongs af aan wat ze wilde. En dat heeft ze bereikt ook! Dus wie kan de avond beter aftrappen dan zij?

Programma

17.30 – 18.30 Inloop met food & drinks

18.30 – 19.00 Aftrap door Ellie Lust

19.00 – 19.30 Paneldiscussie deel 1

19.30 – 19.45 Pauze

19.45 - 20.15 Interactieve opdracht

20.15 – 20.45 Paneldiscussie deel 2

20.45 – 21.00 Afsluitende talk

21.00 - 21.30 Borrel

Locatie

Capgemini Utrecht, Reykjavikplein 1.

De voertaal van het event is Nederlands. Het aantal plekken is gelimiteerd, dus schrijf je snel in!

Aanmelden

Meld je aan voor het evenement.

 
Capgemini is growing as a strong, diverse organization. We focus on creating a culture where everyone feels welcome, included, and has a chance to reach their full potential. Do you want to know more about our work on diversity, inclusion and gender balance? Join our Balance for Better event on the 23rd of May!

What is balance for better?
At Capgemini we value diversity and we make sure everyone feels at home. So last March 8, during International Women's Day, we launched the #BalanceforBetter campaign. With Balance for Better we motivate everyone to get the best out of themselves and to achieve their goals.

But how do you think about subjects like diversity and gender balance? And are we on the right path? That's what we are curious about! That is why, during our event on May 23, we want to discuss these issues with you and our colleagues. With interactive theses and a panel discussion, we hope this night gives us new and interesting insights. Beside we have people from Capgemini and our known partners such as SAP and Salesforce, to share their vision on the topics. And at the end of the evening you exactly know how different companies handle these different topics and questions.

The opening talk is presented by Ellie Lust!
As former figurehead of the police, Ellie Lust knows how to keep standing in a man's world and to distinguish herself. This powerfull woman has a strong opinion and since she was very young she knew what she wanted. And she has achieved that too! So who can kick off the evening better than her?

Agenda
17.30 – 18.30 Food & drinks
18.30 – 19.00 Opening by Ellie Lust
19.00 – 19.30 Panel discussion part 1
19.30 – 20.00 Break with interactive assignment
20.00 – 20.30 Panel discussion part 2
20.30 – 21.00 Closing talk

Location
Capgemini Utrecht, Reykjavikplein 1.
The event will be in Dutch. We have limited spots available, so sign in quick!