2 1 3

Leiding nemen en je eigen toekomst vormen kan bij Capgemini

Door Arwin Bisoen


In ruim 12 jaar tijd heeft Arwin Bisoen in meerdere rollen en tijdens diverse projecten veel van Capgemini gezien, in verschillende keukens kunnen kijken en bovenal zichzelf verder ontwikkeld. Hoe dat allemaal zo is gelopen? Arwin vertelt het in zijn verhaal.

- See English version below -

De start van mijn carrière

In 2007 rondde ik mijn master Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen af ​​en vond ik mijn eerste 'echte' baan als consultant bij Capgemini. Ondanks dat ik niet zeker wist wat het exact inhield om een ​​consultant te zijn, was ik zeer gemotiveerd om bij een internationaal bekend bedrijf met grote klanten te werken. En startte ik in een onboarding groep samen met gelijkgestemde Young Professionals die allemaal ambitieus het beste uit hun carrière wilden halen. De boodschap die iedereen bij Capgemini krijgt is dat je zelf de leiding hebt om jouw toekomst vorm te geven.

Van project management officer naar business analist en zo door…

Bij enkele grote klanten in de financiële sector mocht ik uitdagende rollen vervullen. Mijn eerste rol was als project management officer (PMO) bij ING. Door het ondersteunen van projectleiders kreeg ik inhoudelijke kennis over projecten en de vraagstukken die opgelost moesten worden. Ik volgde meerdere trainingen binnen het domein van betaalkanalen, projectmanagement en het werken met Agile om de gewenste rollen te verwerven. Ik leerde welke procesmatige veranderingen nodig waren en wie ik daarbij moest betrekken, hierdoor kon ik de stap naar business analist (BA) maken.

Toen ik fulltime één digitaal bankproduct in mijn scope had, werd mij gevraagd daar commercieel product manager van te worden. En even later kreeg ik, door inhoudelijke kennis en leiderschapsvaardigheden te combineren, daarna van ING de ruimte een team van Capgemini migratiemanagers aan te nemen en te leiden. Na enkele jaren ervaring te hebben opgedaan met digitaal bankieren en de Agile manier van werken leerde, startte ik bij ABN AMRO als business Analist voor de Mobiel Bankieren app. Daar vertaalde ik klantwensen naar IT-requirements voor ontwikkelaars. Bij Rabobank Online had ik vervolgens het voorrecht om als product owner te werken met een offshore development team in India. In een paar jaar tijd heb ik dus aardig was rollen mogen vervullen.

Je leert de organisatie, opdrachtgevers en jezelf goed kennen

Door intern kennis te delen, te werken bij - en vooral met - klanten en mede door de educatieve diensten van de Capgemini Academy, leer je hoe je meerwaarde kunt leveren. Niet alleen waarde voor Capgemini en de klantportfolio, maar vooral voor jezelf en voor elkaar. Door te werken binnen variërende projecten, binnen een Capgemini team of als solist in de klantomgeving, leer je jezelf kennen en ook wat anderen drijft.

Het teamgevoel

Als enige Capgemini-collega binnen een team bij de klant, meng je jezelf in dat team en word je deel van de interne organisatie. Terwijl je tegelijkertijd probeert aangehaakt te blijven bij Capgemini. Als onderdeel van een Capgemini-team kan je namelijk zowel de klantopdracht bespreken als onderwerpen die van belang zijn voor Capgemini. Jezelf blijven binden met Capgemini vereist dan een geheel andere aanpak. En het is een totaal ander spel wanneer je wordt ingehuurd door een klant om een ​​offshore-team van een derde partij uit India aan te sturen. Dan behartig je de belangen van Capgemini, die van de klant, die van een derde partij en heb je natuurlijk ook je eigen wensen. Allemaal enerverende situaties waar verschillende stijlen nodig zijn de betrokkenen tevreden te stellen.

Mijn carrièreswitch

In een deel van mijn tijd werkte ik daarnaast bij Capgemini als people manager. Daarin begeleidde ik collega’s gedurende de beoordelingscyclus. In die rol kreeg ik te maken met interessante Human Resource (HR) aspecten. Dit voedde mijn ambitie om dagelijks binnen HR te werken. Toen de mogelijkheid zich voor deed, stak ik mijn vinger op en werd ik gesteund een ​​nieuwe carrièreswitch te maken: van FS-consultant en people manager naar FS HR Business Partner. Als HR-team adviseren, faciliteren, ondersteunen en bewaken wij zaken die betrekking hebben op onze mensen, processen en beleid. Door deze stap te maken heb ik mijn persoonlijke scope wat verbreed. En kan ik met zekerheid stellen: de leiding nemen en het vormen van je toekomst is mogelijk bij Capgemini!


Wil je, net als Arwin, ook de leiding nemen over je carrière en jouw eigen toekomst vormen? Kijk dan eens bij onze openstaande vacatures.Taking charge and forming your own future is possible at Capgemini


The start of my career

In 2007 I finished my Master Business Administration in Nijmegen and started my first ‘real’ job as consultant at
Capgemini. Not knowing for sure what it would be like to be a consultant, I was highly motivated to work at an internationally well-known company with great customers as track record. I started in a group with likeminded Young
Professionals, all ambitious to make the best out of their career. The message everyone receives at Capgemini is that you are in charge to shape your own career path.

From project manager officer to business analyst, and so on...
At some of our major clients like I managed to fulfill challenging roles. My first role was as PMO. While supporting a few Project Leads, I gained knowledge about their projects and issues they had to resolve. By learning required changes I was able to make the step to Business Analyst (BA).

When I had one specific banking product in scope, I was asked to become the Product Manager at ING. By combining content knowledge and social skills I was able to become Migration Team Lead. By combining knowledge of digital banking and working Agile, I was hired at ABN AMRO as Business Analyst Mobile Banking app. At Rabobank I had the privilege to work as Product Owner Rabobank Online with an offshore development team in India. I followed multiple trainings within the payment channel domain, project management and working Agile to acquire the desired roles.

You will get to know the organisation, the client and yourself very well
By sharing knowledge with colleagues, working at (and with) clients and by the educational services of Capgemini Academy you effectively learn how you can deliver value. Not only value for Capgemini and it's customers, especially for yourself and each other. Whilst working in several projects, within Capgemini teams and as single resource in the client environment, you get to know yourself and what drives others in several situations.

The teamspirit
Being the only Capgemini colleague within an internal client department brings other challenges in comparison to being a team lead of Capgemini Consultants at the client. As only Capgemini team member you blend into the client team and become part of the internal organization, whilst trying to keep engaged with Capgemini. As part of a larger Capgemini team, you can discuss both client as Capgemini topics on a more frequent bases.And… it is a whole new ball game when you’re hired by a client to lead a 3rd party offshore team in India. In that case you have to manage the expectations of Capgemini, those of the client that hired you, the 3rd party your leading and your own needs and preferences. All exciting situations with different approaches to manage stakeholders involved.

My careerswitch
For some years I worked part time as people manager at Capgemini during which I guided colleagues during their appraisal cycle, engaging both on professional and personal level. In that role I came across some interesting Human Resource (HR) aspects. These experiences resulted in the ambition to work in Human Resources on a daily basis. When the time was right, I raised the flag and was supported to make a new desired career shift: from FS consultant and Delegate to FS HR Business Partner. As HR team we manage the HR transactions and processes for employees and business stakeholders. We advise, facilitate, support and monitor all matters concerning people-related processes and policies. By doing so, I broadened my scope and can truly state: shaping your own career path is possible at Capgemini!