2 1 3

Bijdragen aan een veilige digitale transformatie

Door: Frans van Meel, chapter lead Capgemini cybersecurity
Ons Cybersecurity Chapter “New Business Enabling Security Services” helpt bedrijven nieuwe digitale mogelijkheden te benutten, door onderliggende processen en bouwstenen als bijvoorbeeld Cloud, DevOps, OT, IoT, AI en Blockchain op een veilige wijze in te zetten binnen de te ontwikkelen innovatieve toepassingen, producten en diensten van onze klanten.

Wat doen wij?

Samen met bijvoorbeeld onze strategieconsultants en procesconsultants bedenken we, gezamenlijk met de klant, een businesscase voor nieuwe producten en/of diensten, maar ook kostenbesparende en/of efficiëntere processen of andere strategische doelstellingen die innovatieve waarde brengen voor hun business. De benodigde onderliggende processen en bouwstenen worden vervolgens door ons vertaald in security randvoorwaarden, denk daarbij bijvoorbeeld aan de benodigde inrichting van (multi-) cloud security, OT-security en IoT-security maatregelen en secure development (veilige software ontwikkeling-) processen.

Veilige digitale transformatie

Zo hebben wij voor een bestaande machinebouw klant bijvoorbeeld recentelijk een “predictive maintenance” (voorspelbaar onderhoud) proces uitgedacht en geïmplementeerd met het oog op kostenbesparing, efficiëntie en klanttevredenheid vanuit het service (onderhouds-) proces bij deze klant. Middels gebruik van een IoT oplossing met sensoren binnen hun productiestraat, is de klant in staat om de condities en kwaliteit van het proces op afstand te meten en te waarborgen. Periodieke (fysieke) controle op locatie is niet meer nodig omdat het systeem nu bij kwaliteitsafwijkingen een alarm genereerd wat op dat moment pas een bezoek initieert. Dit betekent directe kostenbesparing voor de klant en minder belasting (door onnodig vliegverkeer) van het milieu. En dat alles natuurlijk met borging van de juiste security randvoorwaarden.

Digitale veiligheid moet een onderdeel van de cultuur van een organisatie zijn. Daarom is het nodig om veiligheid een essentieel onderdeel te maken van de software development lifecycle. Veilige randvoorwaarden moeten van begin tot eind meegenomen worden binnen het Agile/DevOps ontwikkelproces. Capgemini heeft hiervoor dan ook een end-to-end framework ontwikkeld. Hiermee wordt veiligheid verankerd binnen het gehele digitale landschap van de klant.

Geïnteresseerd?

Wil jij werken binnen een organisatie die cyber security niet benaderd vanuit angst of bedreiging, maar ziet als een enabler voor nieuwe businessmodellen en dat als randvoorwaarde meeneemt op de weg van digitale transformatie? Wil jij niet alleen zorgen voor een passend advies, maar bedrijven kunnen ontzorgen door tevens te zorgen voor de implementatie van de oplossing(en) en mogelijk het beheer ervan? Ofwel, wil jij zelf óók continu uitgedaagd worden en door (en met) anderen blijven leren? Dan is met jouw cybersecurity kennis, Capgemini de ideale organisatie om voor te werken!

Zo hebben wij binnen ons aandachtsgebied Secure Software Development momenteel behoefte aan jouw hulp! Krijg jij energie van onze aanpak, check hier de vacature!