2 1 3

We willen een open omgeving creëren waarin iedereen zichzelf kan zijn!

Samen met Georgios Andronikidis sloeg Jeanine Buckens de handen ineen om een LGBT+ community binnen Capgemini Nederland op te richten. Sinds de oprichting is de Rainbow Community uitgegroeid tot zo´n 40 leden. Doel voor volgend jaar: met een Capgemini-boot op de Gay Pride.

Wat is jouw rol binnen Capgemini?

Sinds 5 jaar werk ik bij Capgemini als Senior Consultant Business Analist. Mijn werk bestaat uit requirements ophalen bij de business en processen in kaart brengen. Met als doel om IT effectief te kunnen toepassen in de automatisering van het werk.

Daarnaast ben ik ook counselor, dat wil zeggen dat ik andere consultants manage en coach. Je kijkt dan bijvoorbeeld samen waar je heen wilt met je carrière. Ook zit ik in het core team van de BA Community. Dat is een netwerk van alle Business Analisten binnen Capgemini. Met de community organiseren we regelmatig events, die nu allemaal digitaal zijn. Dit jaar hebben we een aantal boostsessies georganiseerd. Het doel van zo´n sessie is dat je iets leert wat je direct in de praktijk kunt brengen. Bijvoorbeeld: hoe organiseer je effectief online workshops.

Je hebt vorig jaar de Rainbow Community opgericht. Hoe is dat idee ontstaan?

Vorig jaar raakte ik bij een training aan de praat met Georgios Andronikidis. Ik vertelde dat ik een vriendin heb, waarop hij vertelde dat hij een vriend heeft. En hij had dezelfde vraag als ik: waarom is er nog geen Rainbow Community binnen Capgemini Nederland? In veel andere landen, zoals Amerika en de UK, is die er wel. Ook zag ik dat veel concurrenten en klanten op de Gay Pride met een boot aanwezig waren. Capgemini ontbrak daarbij. Toen zijn we de Rainbow Community gestart. Via via wordt het netwerk steeds groter. We zijn nu met zo´n 40 leden.

Voor wie is de community?

De community is er voor iedereen die onder de letters LGBTQIA+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, Asexual, red.) valt én voor iedereen die niet zozeer onder een letter valt, maar die ons netwerk wel steunt en ons helpt. De zogeheten allies. De community is er om ervaringen onder collega’s uit te wisselen. En om een veilige plek te vormen waar je terecht kunt met vragen. Het is laagdrempeliger dan dat je bijvoorbeeld naar een vertrouwenspersoon gaat. Dan wordt het gelijk zo´n ding. In de WhatsApp-groep zit bijvoorbeeld iemand die transgender is. Zij wordt via de e-mail regelmatig met ´hij´ aangesproken. Ze vroeg zich af hoe ze dat bespreekbaar maakt. Hoe je op de werkvloer aangeeft dat je dat niet fijn vindt. In de groep kunnen we er met elkaar over sparren.

Wat wil je bereiken met de community?

Het doel is een open cultuur waarin iedereen zichzelf kan en durft te zijn. Dit willen we doen door meer bewustzijn te creëren. Het komt regelmatig voor dat er ´onbewust´ iets wordt gezegd of een grapje wordt gemaakt waar iemand zich gekwetst door voelt. Toen we met het idee kwamen om de Rainbow Community op te richten, kregen we vaak de opmerking dat dat niet nodig is, want ´dat is toch geen issue binnen ons bedrijf´? Terwijl het onbewust dus wel speelt. Toen we vorig jaar aan de Gay Pride wilden deelnemen, stuitten we op behoorlijk wat weerstand. Uiteindelijk hebben we dat met hulp van de HR Talent Manager Kido Koenig toch voor elkaar gekregen. Helaas ging de Gay Pride niet door vanwege de coronacrisis. We hopen dat het komend jaar wel doorgaat en we echt kunnen meevaren.

Hoe doen jullie dat, meer bewustzijn creëren?

Door zichtbaar te zijn, intern én extern. Ik heb bijvoorbeeld een stuk geschreven voor in de nieuwsbrief van mijn divisie. Daarnaast hebben we een eigen pagina op het intranet Talent. Om de lijn met het management team wat korter te maken, is Jasmijn Baldinger (lid van het Management team) sinds kort onze executive sponsor. En we zijn aangehaakt bij de ondernemingsraad. Verder organiseren we iedere twee maanden een borrel. Om te bespreken hoe het met iedereen gaat, tegen welke dingen je aanloopt.

Hoe staat het met de diversiteit in Nederland?

Eind juni werd er een intern event georganiseerd over diversiteit en inclusie. Vanuit de Rainbow Community heb ik toen een break-outsessie gehouden waarin ik allerlei cijfers heb laten zien. Bijvoorbeeld in hoeveel landen het op dit moment nog steeds strafbaar is om openlijk gay te zijn. Maar ook hoeveel procent in Nederland op de werkvloer open durft te zijn over zijn geaardheid. En dat valt tegen. Je zag dat mensen verbaasd waren. Dat het óók in Nederland nog steeds zo speelt. En dat blijkbaar nog niet iedereen zich veilig voelt om er open over te zijn. Op die manier creëer je bewustzijn. Dat mensen erover gaan nadenken. En dat het taboe wordt doorbroken, doordat ze er met elkaar over gaan praten. En dat je misschien de volgende keer vraagt: ´heb je een partner?´ in plaats van ´heb je een vriend?´. We willen een open omgeving creëren waarin iedereen zichzelf kan zijn. Want als je jezelf kunt zijn, werk je ook veel lekkerder.

Wat zijn jullie plannen voor de komende tijd?

In december laten we het management team een intentieverklaring tekenen. Dat doen we in samenwerking met Diversiteit In Bedrijf. Dat is een landelijke organisatie die bedrijven ondersteunt bij het meer divers en inclusief maken van hun organisatie. Aan die verklaring zit een uitdaging gekoppeld. Die zijn we op dit moment aan het formuleren. Daarnaast is er deze week een internationaal event vanuit Capgemini. Dat wordt georganiseerd door Outfront, de overkoepelende organisatie van Capgemini LGBT+ wereldwijd. Met alle landen, zoals Amerika, UK, Frankrijk en India, komen we online bij elkaar. Vanuit ieder land bekijken we dan: hoe staan we ervoor en wat zijn de doelen voor het komende jaar.