2 1 3

Verschil mag er zijn, het maakt ons beter in alles

Het gaat er bij Capgemini om wie je bent en wat je kunt. Niet om waar je vandaan komt, wat je geaardheid is of wat je geslacht is. Annet Harmsen weet als geen ander hoe belangrijk het is om mensen met verschillende achtergronden en voorkeuren samen te laten werken. Om er zeker van te zijn dat diversiteit en inclusie binnen het bedrijf gewaarborgd blijven, zijn er verschillende communities actief. Eén van deze communities richt zich op cultuur. Door het organiseren van evenementen en bijeenkomsten zorgt deze groep ervoor dat collega’s op een laagdrempelige manier leren over elkaars gewoontes en culturen. Annet vindt de culturele verschillen binnen het bedrijf een verrijking. Ook op persoonlijk vlak. In dit blog vertelt ze wat diversiteit en inclusie voor haar betekenen en wat het Capgemini brengt. 

Wat is jouw rol binnen Capgemini en in de community?

Binnen Capgemini ben ik verantwoordelijk voor het onderdeel Application Managed Services (AMS). Dat betekent in de praktijk dat we langlopende dienstverleningen uitvoeren voor onze klanten. Daarbij hebben we het hele applicatielandschap onder onze hoede. Ongeveer de helft van AMS werkt vanuit Nederland, de andere helft werkt in India. Als eindverantwoordelijke voor deze afdeling heb ik ook veel te maken met onze collega’s daar.  Een internationaal team is belangrijk om zowel nationaal als internationaal onze dienstverlening mogelijk te maken.

Daarnaast ben ik gevraagd om aan te sluiten bij de stroming ‘Cultuur’, omdat ik in de dagelijkse praktijk al veel met het onderwerp ‘cultuur’ te maken heb. Het ligt me dan ook aan het hart. Het is mijn rol om vanuit het management hulp te bieden wanneer de community iets op touw wil zetten. Ik help ze draagvlak te creëren en ondersteun de initiatieven vanuit mijn rol.

Was dat de hoofdreden om je aan te sluiten bij deze community?

Laat ik vooropstellen dat ik het internationale aspect van dit werk sowieso superleuk vind. Kennismaken met een diversiteit aan culturele achtergronden, religies, levensovertuigingen: ik vind het mateloos interessant. Het is niet alleen een verrijking voor het werk dat ik doe, maar zeker ook op persoonlijk vlak. Tijdens internationale video-vergaderingen krijg je soms een mooi kijkje in de keuken bij de mensen thuis. Dan zie je grote verschillen, in huisvesting of in bepaalde gewoontes. Maar je ziet ook overeenkomsten. Kinderen die ineens komen binnenlopen bijvoorbeeld. Of ik nu zit te beeldbellen met iemand uit Polen, Frankrijk of India: het gebeurt overal. Dat soort kleine dingen vind ik prachtig. Die ervaringen zorgen er inderdaad voor dat ik me ervoor hard wil maken om de voordelen van diversiteit nog beter te belichten en mijn team hierin te ondersteunen.

Hoe belangrijk is het thema ‘cultuur' binnen Capgemini?

Heel belangrijk. Misschien dragen we dat naar buiten toe nog niet genoeg uit. Natuurlijk, de medewerkers kennen de visie van het bedrijf en weten wat er allemaal georganiseerd wordt. Maar ik denk dat juist het feit dat we er zo in staan bij kan dragen aan een nog positiever beeld richting de buitenwereld. Het kan zelfs een reden zijn voor potentiële werknemers om voor een carrière bij Capgemini te kiezen.

Je ziet ook aan onze Indiase collega’s die in Nederland komen werken en wonen, dat het belangrijk is om hen te ondersteunen. Dat doen we bijvoorbeeld door middel van het Dutch Language Program. Daar zijn we binnen AMS twee jaar geleden mee gestart. We wilden destijds harder groeien binnen de overheidsmarkt, maar voor de overheid is het belangrijk dat men Nederlands spreekt. We hebben toen een aantal collega’s, mensen die bijvoorbeeld fantastisch Java kunnen programmeren, ook Nederlands geleerd. Deze groep spreekt nu goed Nederlands en kunnen overal aan de slag. Met deze collega’s hebben we twee jaar geleden voor het eerst Diwali (het Feest van het Licht) gevierd op ons kantoor in Leidsche Rijn. Met alles erop en eraan natuurlijk. Hapjes, muziek, noem maar op. Het was een enorm succes, waarbij verschillende culturen op een laagdrempelige manier kennismaakten met elkaar. Vanwege het grote succes hebben we afgelopen jaar nogmaals Diwali gevierd, maar deze keer was iedereen binnen AMS uitgenodigd. En, daar waar we de Nederlandse collega’s kennis lieten maken met dit Indiase feest, vierden de Indiërs samen met ons het Sinterklaasfeest. Het zijn enkele voorbeelden van waarop je simpel maar effectief verschillende culturen samenbrengt. Je leert elkaar en elkaars culturen beter kennen en dat bevordert niet alleen de sfeer, maar ook de samenwerking.    

In hoeverre merk je dat diversiteit een rol speelt bij het resultaat?

Iemand met een andere achtergrond kijkt op een andere manier naar een bepaald vraagstuk. Zo kan iemand dingen inbrengen waar je zelf helemaal niet aan gedacht hebt. Simpelweg omdat je daar nooit eerder mee geconfronteerd bent. Dat zit ‘m in anders denken. Dat heeft een absolute meerwaarde voor het bedrijf. Daar geloof ik echt in. Met de community willen we er dan ook voor zorgen dat mensen zich gehoord voelen. Dat ze kunnen zijn wie ze willen zijn en weten dat ze er mogen zijn. 

Wat is jouw persoonlijke ambitie als het gaat om cultuur binnen Capgemini?

Inclusie gaat over actie nemen en zorgen dat je echt geïnteresseerd bent in mensen. Dat mensen zich gehoord voelen, inclusief voelen en empowered voelen om te zijn wie ze willen zijn. Dat geldt ook op cultureel gebied en zeker omdat dit zo belangrijk is in ons werkveld. Mijn ambitie is om ervoor te zorgen, dat wat ook je culturele achtergrond of overtuiging is, iedereen er mag zijn. En tegelijkertijd natuurlijk dat we vooral veel plezier hebben met elkaar en van elkaar leren. Hopelijk uit dat zich in een fijne samenwerking, want daar gaat het uiteindelijk om.

Hoe gaat jullie community zich de komende tijd ontwikkelen, wat gaan jullie doen?

Een van onze kernwaarden is diversiteit. Verschil mag er zijn. Dat zit verweven in ons bedrijf omdat het ‘internationaal zijn’ culturele verschillen met zich meebrengt. Het nationale en internationale stuk is voor ons een dagelijkse gang van zaken, ik vind dat een heel mooi element in ons werk. Dus een uitnodiging voor collega’s (binnen en van buiten Capgemini) om daarbij te komen, ik vind het echt een verrijking.