2 1 3

Van Filosoof naar Risicomanager op nationaal niveau

De wondere wereld van Management Consultancy - Door Nino Mulder

- See English version below -

Vers uit de collegebanken en al vrij snel starten met een grote opdracht. En meteen eentje die ook nog eens behoorlijk impactvol is. Dat kan best een uitdaging zijn! Junior management consultant, Nino Mulder weet er alles van. Hoe zo’n eerste week dan verloopt? Hij vertelt je er alles over in zijn blog.

Een nieuw project

Terwijl ik op een middag rustig thuis werk, word ik gebeld door mijn manager. Hij vertelt dat er een grote kans is dat ik kan aanhaken op een nieuw project en dat er diezelfde dag nog contact met mij wordt opgenomen. Op het moment werk ik nog aan een interne opdracht en ontwikkel ik, samen met een klein team, een propositie op het gebied van innovatie. Hoewel dit super interessant en leerzaam is, zie ik een nieuwe uitdaging bij een klant ook wel zitten. Niet veel later ontvang ik een e-mail van de principal consultant die mij graag meeneemt op deze nieuwe opdracht.

Risicomanagement

De volgende ochtend maak ik officieel kennis met de principal consultant en nemen we samen de opdracht door. ProRail wil graag dat wij binnen een groter project het risicomanagement oppakken. Dit project maakt deel uit van een nationaal programma. Over een week start het project, dus tijd om me in te lezen!

Eindelijk is het zover

Na een extra week te hebben gewacht, gaan mijn collega en ik dan toch echt aan de slag. Op een woensdagochtend schuiven we aan bij de manager beheersing van het project. Na een korte voorstelronde vertelt hij ons niet alleen over zijn project, maar ook over het gehele programma. De impact en omvang van dit programma zijn werkelijk gigantisch. Als je de collegebanken nog niet heel lang geleden achter je hebt gelaten, is het soms moeilijk te bevatten aan wat voor interessante projecten je al mag meewerken. Hoe verder het gesprek vordert, hoe duidelijker het mij wordt dat ons een flinke uitdaging staat te wachten. Gelukkig, want dit is precies wat mij werd beloofd tijdens mijn sollicitatiegesprek.

'Hoe supertof het is om op dit niveau mee te mogen denken!'

De eerste indruk

Na het intakegesprek maak ik kennis met het team. Het is een groep vriendelijke en tegelijk ook erg ervaren mensen. Dit wordt dus niet alleen fijn samenwerken, maar ook veel leren! Daarnaast zijn onze nieuwe collega’s ook erg blij met onze komst. Zo krijg ik meteen al wat documenten toegestuurd om mij in te verdiepen of te reviewen. Ondanks het grote verschil in ervaring, wordt er al om mijn mening gevraagd. De eerste kennismaking zit erop en ik plan direct een meeting in met de risicomanager van het gehele programma. Ook zij zat op onze komst te wachten en er volgt meteen een uitnodiging voor een programma breed risicomanagement overleg dat de volgende dag plaatsvindt. Na het gesprek stellen mijn collega en ik meteen een plan van aanpak op. Aan een korte sessie hebben we voldoende om de eerste vervolgstappen te bepalen. Na deze eerste dag vol nieuwe indrukken klappen we onze laptop dicht. Er moet immers nog gesport worden.

De tweede dag

Na een kopje koffie en wederom een aantal nieuwe handen schudden, maak ik de volgende ochtend kennis met de officemanager. Naast een laptop krijg ik gelijk een rondleiding door het hele kantoor. Ondanks dat ik me eigenlijk wil vastbijten in de materie, is dit een waardevolle investering. Er is tenslotte niks zo vervelend als te laat te komen voor je overleggen. En de weg kennen helpt daar erg bij! Daarnaast zorgt zij er ook meteen voor dat alle belangrijke overleggen in mijn agenda staan. Tijdens het programma brede risicomanagement overleg in de middag neem ik zowel de huidige stand van zaken als de hindernissen waar. En probeer ik het direct een plek te geven. Hoewel ik niet alles meteen begrijp, overvalt mij hetzelfde gevoel als de dag ervoor: hoe supertof het is om op dit niveau mee te mogen denken.

Aan het einde van de dag heb ik nog een korte terugkoppeling met mijn collega. Naast al mijn enthousiasme deel ik ook mijn worsteling met de stof. Gelukkig krijg ik meteen te horen dat dit niet meer dan normaal is! Uiteindelijk lopen we samen naar het treinstation, want vanavond staat er namelijk nog een teammeeting op het programma.

De week zit er bijna op!

Op de laatste dag van de week blijf ik net een paar haltes langer in de bus zitten. Eindstop: het Capgemini kantoor. Ik ben lekker op tijd (een fijn voordeel van in Utrecht wonen) waardoor ik op mijn gemak nog even een bakje koffie kan pakken voor ik mijn laptop openklap. Niet veel later druppelen mijn collega’s binnen en wordt het vanzelfsprekend al snel een gezellige boel. Vandaag is bij uitstek de gelegenheid om even bij te praten en iedereen is benieuwd hoe mijn eerste week beviel. Na een aantal leuke gesprekken, het bestuderen van wat documenten en een kort overleg met een vice president op het gebied van innovatie, duik ik nog even in de materie van de klant. Daarbij plan ik meteen nog wat afspraken in voor de komende week. Wat dat betreft heb ik echt respect voor de officemanagers, want al die drukke agenda’s lijken af en toe net een rubix cube.

Als de overleggen dan eindelijk zijn ingepland en mijn planning voor volgende week staat, begeef ik mij met een aantal collega’s naar een nabijgelegen café. En sluiten we gezamenlijk de week af onder het genot van een welverdiend biertje. On to the next!

Ben jij ook vers uit de schoolbanken en wil jij ook werken aan de meest uitdagende projecten? Ga dan aan de slag als management consultant of in een van de andere rollen en vind jouw droombaan tussen onze openstaande vacatures.

 


From philosopher to national-level risk manager

The wondrouw world of management consultancy - by Nino Mulder


Fresh out of university and starting on a major assignment right away— not to mention one that also has a significant impact. That can be quite a challenge! Nino Mulder knows all the ins and outs of being a junior management consultant. What is the first week like in this role? He tells us all about it in his blog
.

A new project
While working quietly at home one afternoon, I receive a call from my manager. He tells me there’s a good chance I can get involved with a new project and says that someone will contact me that same day. At the moment I’m still working on an internal assignment and developing a proposition in the area of innovation as part of a small team. Although this is extremely interesting and I’m learning a lot, I can also see myself taking on a new challenge for a client. Not long afterwards, I receive an e-mail from the principal consultant who would like to bring me on board for this new assignment.

Risk management
The next morning, I officially meet the principal consultant and we go over the assignment together. ProRail would like us to take on the risk management within a larger project, which is part of a national program. The project starts in a week, so it’s time for me to get up to speed on things!

The time has finally come
After waiting an additional week, my colleague and I finally get down to business. We meet with the manager of the project on a Wednesday morning. After a quick round of introductions, he tells us about his project as well as the program as a whole. The impact and scope of this program are truly massive. If you’ve just graduated from university not too long ago, sometimes it can be hard to believe the interesting projects you already get to participate in. The longer the meeting goes on, the clearer it becomes to me that we have a big challenge ahead of us. I’m glad, since that’s exactly what I was promised during my job interview.

The first impression
After the intake interview, I meet the team. They are a group of friendly and at the same time highly experienced people, so not only will I enjoy working with them, but I’ll learn a lot as well! Our new colleagues are also very happy to have us on board. Right away they send me some documents to study and review. Despite the large difference in experience level, I’m already being asked for my opinion. The initial introduction period is over and I immediately schedule a meeting with the risk manager of the entire program. She was also anticipating our arrival, and we promptly receive an invitation to a program-wide risk management meeting that will take place the following day. As soon as the meeting has ended, my colleague and I draw up an action plan. A short session is all it takes for us to determine the initial follow-up steps. After this first day full of new impressions, we close our laptops. We still need to get some exercise, after all.

Day two
After having a cup of coffee and shaking a few more new hands, I meet with the office manager the next morning. In addition to giving me a laptop, she immediately takes me on a tour of the whole office. Although I'm actually quite eager to sink my teeth into the material, this tour is a worthwhile investment. After all, there’s nothing more annoying than being late for your meetings, and knowing your way around really helps! The office manager also makes sure that all the important meetings are in my agenda. During the program-wide risk management meeting in the afternoon, I take note of the current state of affairs as well as the obstacles, and start trying to think about how to tackle them. Even though I don’t understand everything right away, I have the same feeling as the day before: how great it is to be able to contribute at this level.

At the end of the day, I have a brief feedback session with my colleague. Apart from all my enthusiasm, I also share my struggles with the material. Thankfully I’m immediately told that this is completely normal! We end up walking to the train station together, since there’s one more team meeting on the agenda for the evening.

The week is almost over!
On the last day of the week, I ride the bus just a few stops longer. My final stop: the Capgemini office. I arrive with plenty of time to spare (a nice perk of living in Utrecht), so I can relax and enjoy a cup of coffee before opening my laptop. It’s not long before my colleagues start trickling in and the room is naturally buzzing with conversation. Today is the perfect opportunity to do a bit of catching up, and everyone is curious to know how my first week went. After having a few good chats, reviewing some documents and attending a short meeting with a vice president in the area of innovation, I dive back into the client’s case. I also go ahead and start scheduling more appointments for the coming week. On that note, I have a lot of respect for the office managers: sometimes all those busy agendas look just like a Rubik's Cube.

Once the meetings have finally been scheduled and my agenda is set for next week, I head to a nearby café with a group of colleagues. We finish off the week together with a well-deserved beer in hand. On to the next one!