2 1 3

De architectuur is een prachtig vak, óók voor vrouwen

Als voorzitter van de community ‘Women in Architecture’ binnen Capgemini neemt Brigitte van Starrenburg het voortouw bij het bewerkstelligen van meer diversiteit in de beroepsgroep. Ze zet haar ervaring en visie in om vrouwen enthousiast te maken voor het architectenvak. Het is namelijk hard nodig om daarin diversiteit aan te brengen. Niet alleen omdat de verhouding man/vrouw op dit moment scheef is: diversiteit in teams zorgt voor andere perspectieven en daarmee voor betere resultaten. Belangrijk dus dat hier aandacht voor is en dat er daadwerkelijk verandering in komt. Brigitte neemt je mee en deelt de missie van Capgemini’s Women in Architecture.

Wat is jouw rol binnen Capgemini?

Momenteel werk ik als Management Enterprise Architect binnen Capgemini. In deze rol zorg ik voor structuur binnen de organisatie, dat de stroom aan informatie past bij de organisatorische doelen en ondersteuning geven aan de medewerkers. De informatievoorziening in je voordeel laten werken, zodat je je werk goed kunt blijven doen. Dat is het einddoel.

Het credo van Capgemini - ‘Master of your own destiny’ – sprak mij toen ik in 1999 in dienst trad al aan. Ik dacht meteen: dat past wel heel erg goed bij mij. Je kunt je natuurlijk ook laten leiden door een aanbod, of aan de slag bij een opdracht waar je door een accountmanager op wordt gezet, maar ik doe het graag anders. Ik kijk welke opdrachten er in de portefeuille zitten en kies dan zelf waar ik achteraan ga. Master of my own destiny dus. Zo heb ik me binnen Capgemini telkens kunnen ontwikkelen, nieuwe dingen kunnen doen.

Hoe ervaar jij de verhouding man/vrouw binnen jouw vak?

Nederland telt zeven vrouwelijke architecten. Daartegenover staan zo’n 260 mannelijke collega’s. Een verhouding die niet bepaald in evenwicht is. Deze harde cijfers en het feit dat dat ik een aantal talentvolle vrouwen heb zien uitstromen, zorgden ervoor dat ik de voorzittershamer van de community Women in Achitecture met veel plezier heb opgepakt.

Ik vind mijn werk hartstikke leuk en ik kan prima overweg met mijn mannelijke collega´s. We hebben ontzettend veel lol op de werkvloer. Eigenlijk ben ik altijd ‘one of the guys’ geweest en ik heb dat nooit een probleem gevonden. Mannen staan er over het algemeen best voor open om samen te werken met een vrouw. Uiteindelijk draait het om je capaciteiten en je kennis, en of je krachtig kunt communiceren.

Toch zie ik dat de drempel om als vrouw architect te worden hoog is en dat vrouwen wanneer ze verder doorgroeien, soms op een punt komen waar ze vast komen te zitten. Vanuit onze community willen wij dat doorbreken en zorgen voor gelijke kansen, waarbij alleen gekeken wordt naar of je het kán, niet naar bijzaken zoals geslacht. 

Women in Architecture biedt op dit vlak ook ondersteuning. Door ervaringen met elkaar te bespreken help je elkaar vooruit. Ik vind het belangrijk dat vrouwen en mannen, mensen vanuit verschillende culturen en met verschillende achtergronden samenwerken. Dat brengt verschillende perspectieven en inzichten met zich mee.

Hoe ondersteunt de community vrouwen in praktische zin?

We organiseren onder andere bijeenkomsten met interessante sprekers en bieden handvatten en begeleiding. Met Women in Architecture proberen we vrouwen zoveel mogelijk te enthousiasmeren en te ondersteunen. Daarbij leren we hen niet alleen de kneepjes van het vak, maar bieden we ook begeleiding en coaching.

Ook helpen we waar nodig bij het verkrijgen van certificeringen. Soms blijkt dat er te weinig animo is om een opleiding te organiseren. Wij proberen dan om deze toch van de grond te krijgen door te lobbyen en door meer mensen enthousiast te maken voor het vak. Datzelfde geldt voor opdrachten. Wij helpen waar mogelijk om vrouwen die interesse hebben in de architectuur op een opdracht te krijgen waarin ze zich in die richting kunnen ontwikkelen.

We vinden het belangrijk om belemmeringen weg te nemen. Wanneer iemand denkt ‘ik vind architectuur interessant’, dan proberen wij ervoor te zorgen dat deze persoon de kans krijgt om kennis te maken met het vak en een passende opleiding kan volgen. Wij hebben daarin een ondersteunende en helpende rol.

Dat doen we overigens ook met de kop architectuur. De kop architectuur is niet alleen voor architecten, maar ook voor mensen die willen kijken of het iets voor hen is. Uiteraard ook voor mannen die de overstap naar de architectuur overwegen. Ze kunnen dan al lid worden van de community ‘Architectuur’. Het voordeel daarvan is dat ze kennis kunnen maken op een hele laagdrempelige manier, met het vak van architect en ook met de mensen die architect zijn. Dat maakt het vak meer inzichtelijk en toegankelijk voor nieuwe mensen om in te stappen.

Waarom is diversiteit belangrijk voor jou?

Diversiteit (in iedere vorm) heeft invloed op de samenwerking. Het biedt verschillende perspectieven en maakt dat je dingen op een andere manier kunt bekijken en kunt oplossen. In Nederland is geconstateerd dat er weinig vrouwelijke architecten zijn en dat we daar wat aan willen doen. Meer vrouwen in de IT hebben een positieve werking op het resultaat, de kwaliteit en op de samenwerking. Dat kan zijn in harde kwaliteit, maar ook op de zachte kwaliteit. Denk aan samenwerking en communicatie.

Wat gaan jullie de komende tijd doen om meer vrouwen in de architectuur te krijgen?

We gaan vrouwen zichtbaarder maken en meer van ons laten horen. Bijvoorbeeld bij meetings en evenementen. We gaan ook een vervolg geven aan de eerdere kick-off die plaatsvond. Daar kwamen best veel vragen los en we hebben nog niet iedereen kunnen bereiken. Daar gaan we de komende tijd zeker mee aan de slag.

Het maakt in z’n geheel niet uit of je een man of vrouw bent, als het gaat om architectuur. Vrouwen zijn net zulke goede architecten als mannen. En hoe meer diversiteit op de werkvloer, hoe beter het resultaat. Daar ben ik van overtuigd.